Opći uvjeti korištenja aplikacije BezKazne.hr

1. Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja aplikacije BezKazne.hr (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju odnos između nositelja autorskih prava aplikacije BezKazne.hr te korisnika, te uvjete korištenja aplikacije BezKazne.hr (u daljnjem tekstu: BezKazne.hr).

Vlasnik autorskog prava i izvornog koda BezKazne.hr je RoLeKS Robert Letnar s.p., Panonska ulica 33, 9231 Beltinci, registracijski broj: 5339546000 (u daljnjem tekstu: RoLeKS).

Aplikaciju BezKazne.hr mogu koristiti svi, koji imaju odgovarajući komunikacijski uređaj, u skladu s ovim Općim uvjetima.

Neovlašteno korištenje aplikacije BezKazne.hr ili korištenje u suprotnosti s Općim uvjetima predstavlja kršenje autorskog prava RoLeKS-a. Korisnik je u slučaju kršenja Općih uvjeta materijalno odgovoran.

2. Definicija pojmova

2.1.

Korisnik je fizička osoba ili pravna osoba koja prihvaća ove Opće uvjete i instalira aplikaciju BezKazne.hr na mobilni telefon s Androidom 4.4 ili novijim verzijama, odnosno s instaliranim iOS 8.0 ili novijim.

2.2.

Vlasnik je autor aplikacije BezKazne.hr.

3. Uvjeti korisnika

3.1.

Aplikaciju BezKazne.hr može se koristiti bez registracije i besplatno.

Korištenje aplikacije i telefona nije dopušteno tijekom vožnje.

3.2.

Svaki korisnik mora zadovoljiti i osigurati sljedeće tehničke uvjete za ispravno funkcioniranje aplikacije BezKazne.hr:
- Pametni telefon s instaliranim Androidom 4.4 ili novijim, odnosno s instaliranim iOS 8.0 ili novijim.
- Korisnik mora na vlastiti trošak omogućiti pristup internetu putem Wi-Fi mreže ili omogućiti prijenos podataka preko mobilnog operatera.
- Korisnik mora omogućiti pristup podacima o lokaciji (GPS).
- Korisnik mora redovito ažurirati operacijski sustav Android ili iOS i aplikaciju BezKazne.hr.

3.3.

RoLeKS ne garantira ispravno funkcioniranje aplikacije BezKazne.hr ukoliko Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 3.2 ovih Općih uvjeta.

4. Funkcioniranje aplikacije BezKazne.hr

4.1.

RoLeKS osigurava nesmetani rad aplikacije BezKazne.hr. Osim u slučajevima:
- Hardver korisnika ili ponuditelja ne radi; ili u bilo kojem drugom slučaju, kada korisnik ili ponuditelj ne udovoljavaju uvjetima ovih Općih uvjeta.
- Intervencije održavanja (planirane ili nepredviđene).
- Nadogradnje softvera ili hardvera potrebne za rad aplikacije BezKazne.hr.
- Nefunkcioniranja internetskih veza ili mobilnih mreža mobilnih operatera.
- Više snage.

4.2.

RoLeKS pridržava pravo brisanja prijavljene lokacije u slučaju analize položaja prijavljenih radara ili policijskih kontrola. Istodobno, zadržava pravo slanja obavijesti na ID uređaj. U slučaju, da pogrešne lokacije radarskih i policijskih kontrola više puta ili češće dolaze s istog ID uređaja, u bazi tom uređaju onemogući se dodavanje lokacije i pošalje se obavijest o onemogućivanju dodavanja lokacija na uređaj. Ostale funkcionalnosti aplikacije ostaju nepromijenjene.

5. Ograničenje odgovornosti RoLeKS

Sva prava su zadržana. Informacije i materijali u aplikaciji BezKazne.hr zaštićeni su s pravom intelektualnog vlasništva vlasnika aplikacije.

5.1.

Korisnici se slažu da koriste aplikaciju BezKazne.hr, uključujući softver, sadržaje i usluge, dostupne putem BezKazne.hr, na vlastitu odgovornost.

5.2.

Svi podaci objavljeni u aplikaciji BezKazne.hr su informativni. Vlasnik aplikacije će u dobroj vjeri i prema svojim mogućnostima pokušati pružati optimizirani rad aplikacije. Ali ne preuzima nikakvu odgovornost ili jamstva za njezin nesmetani rad. Svi korisnici koriste aplikaciju na vlastitu odgovornost.

Niti vlasnik aplikacije niti bilo koja druga fizička ili pravna osoba, koja je sudjelovala u stvaranju, nastanku i izradi aplikacije BezKazne.hr ili koja je još uvijek sudjeluje u nadogradnji te u stvaranju novih informacija i podataka, ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, koja bi nastala zbog ili u vezi dostupa, upotrebe ili nemogućnosti korištenja informacija i podataka u aplikaciji BezKazne.hr, za bilo kakve pogreške ili propuste u njihovom sadržaju.

Vlasnik mobilne aplikacije BezKazne.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu na kompjuterskoj opremi (uključujući štetu, uzrokovanu virusima), mobilnim telefonima ili bilo kojoj drugoj aplikaciji, putem koje pristupa se web portalu, koja se može pojaviti zbog korištenja mobilne aplikacije. Nadalje, vlasnik mobilne aplikacije također nije odgovoran za bilo kakvu štetu, koja može proizaći iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja mobilne aplikacije BezKazne.hr.

Vlasnik mobilne aplikacije BezKazne.hr nastojat će se truditi za točnost, ažuriranost i cjelovitost podataka sadržanih u mobilnoj aplikaciji, ali u tom smislu ne preuzima nikakvu odgovornost. Sve objavljene informacije su informativne.

Vlasnik web stranice zadržava pravo izmijeniti pravnu obavijest bez prethodne najave i ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice tih promjena.

Zbog toga preporučujemo, da češće pregledavate ovu pravnu obavijest i upoznate se s trenutnim/aktulanim sadržajem, čime se onemogućuje bilo kakav problem koji može proizaći iz korištenja našeg web portala i njegovog sadržaja.

6. Prikupljanje i zaštita osobnih podataka

6.1.

Korištenje: aplikacija BezKazne.hr koristi se bez registracije.

6.2.

Preuzimanjem aplikacije korisnik aplikacije prihvaća da se osobni podaci koji se prenesu neposredno uz aplikaciju koriste u svrhe opisane u nastavku u ovih uvjeta. Vlasnik mobilne aplikacije obvezuje se zaštititi, obrađivati i čuvati osobne podatke dobivene tijekom posjeta i prijenosa naše mobilne aplikacije u skladu s Zakonom. Bez dopuštenja korisnika neće ih prosljeđivati trećoj osobi.

Osobni podaci koje korisnik prenosi izravno za vrijeme preuzimanja aplikacije bit će obrađeni i upotrijebljeni za pružanje usluga izvedenih iz aplikacije. Pojam "obrada osobnih podataka" znači bilo koju radnju ili skup aktivnosti, koje se provode u odnosu na osobne podatke, koji su automatizirano obrađeni ili koji su kod ručne obrade dio baze osobnih podataka ili namjeravaju biti uključeni u bazu osobnih podataka, osobito prikupljanje, čuvanje, podešavanje ili izmjena, dohvaćanje, pregledavanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, sortiranje ili povezivanje, blokiranje, anonimizacija, brisanje ili uništavanje.

Ovo su podaci koji se automatski prikupljaju tijekom korištenja mobilne aplikacije i prijenosa, te način na koji se oni obrađuju:

a) Preuzimanje i obrada podataka tijekom upotrebe mobilne aplikacije
U slučaju upotrebe naše mobilne aplikacije naši web poslužitelji automatski privremeno pohranjuju podatke o posjeti u obliku podatkovne datoteke. U ovom slučaju pohranjeni su sljedeći podaci u našem sustavu, koji su spremljeni do automatskog brisanja:
- ID uređaja (angl. Device ID), podatak koji identificira uređaj i lokaciju uređaja, te za pohranjivanje novih podataka. Podatak se kodira dvaput (2) s algoritmom koji se ne može dekodirati. Ovaj podatak ne omogućuje identifikaciju osobe koja koristi uređaj.
- Geolokacija uređaja, ovaj podatak omogućuje prikaz radara i drugih bitnih informacija na uređaju.
- Geolokacija u pozadini, ovaj podatak omogućuje prikupljanje podataka o radaru ili drugih podataka s uređaja čak i ako je aplikacija otvorena samo u pozadini.
- Lokalne push poruke (push notification), na ovom uređaju prikazujemo obavijesti o radaru i ostale informacije u blizini.

Da bismo mogli pristupiti geolokaciji, ID-u uređaja telefona ili tableta i za slanje push poruka trebamo dozvolu korisnika prije korištenja aplikacije.

Obrada tih podataka obavlja se kako bi se osigurala najbolja moguća upotreba mobilne aplikacije (uspostavljanje veze), sigurnost sustava, tehnička administracija web infrastrukture, kao i optimizacija mobilne aplikacije. Ove informacije ne omogućuju pristup osobnim podacima korisnika.

b) Primjena i prosljeđivanje osobnih podataka
Podaci su anonimni tako da metoda enkripcije ne dopušta dekodiranje podataka, a podatke nije moguće pripisati određenom korisniku aplikacije.

c) Sigurnost
Vlasnik mobilne aplikacije uspostavio je tehničke i organizacijske sigurnosne mjere radi zaštite osobnih podataka obrađenih od nas od slučajne ili namjerne zloupotrebe, gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa treće osobe. Ove sigurnosne mjere prilagođavamo i poboljšavamo sukladno tehničkom napretku.

7. Valjanost i izmjene Općih uvjeta

7.1.

Prijenosom mobilne aplikacije korisnik potvrđuje, da je upoznat sa sadržajem uvjeta i suglasan je sa njima. RoLeKS objavljuje Opće uvjete i/ili izmjene Općih uvjeta na web stranici www.bezkazne.hr.

7.2.

Opći uvjeti stupaju na snagu na datum koji je odredio RoLeKS. Opći uvjeti i izmjene Općih uvjeta moraju biti objavljeni najmanje 8 dana prije stupanja na snagu.

7.3.

RoLeKS ima pravo jednostrano izmijeniti Opće uvjete i izmjene Općih uvjeta objaviti na način naveden u točki 7.1.

8. Drugo

8.1.

Za tumačenje Općih uvjeta i u slučaju da određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Slovenije.

8.2.

Za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz korištenja aplikacije BezKazne.hr ili u svezi s njezinim korištenjem, nadležan je sud u Murskoj Soboti.

8.3

Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 1. 11. 2018.


Opći uvjeti su prevedeni iz slovenskog jezika. Moguće su pogreške u prijevodu. Opći uvjeti identični su onima korištenim u aplikaciji BrezKazni.si (dostupno ovdje).

2018 © Sva prava pridržana – BezKazne.hr